Nr 47

Nr. 47 - December 2019: FITNESS-TO-DRIVE

Leder

Fitness to drive for ældre bilister

I dette nummer af nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning kan du læse en omtale af fire udenlandske undersøgelser, der fra forskellige vinkler sætter fokus på ældre bilister og fitness to drive.

Første artikel indeholder en sammenligning af praksis for vurdering af køreegnethed for ældre bilister i Ungarn, Frankrig, Østrig, Holland og Tyskland. Bestemmelser angående udstedelse og fornyelse af kørekort gælder på tværs af EU’s medlemslande, men det er op til det enkelte land, hvordan bestemmelserne efterleves. Sammenligningen viser, at praksis er meget forskellig.

Anden artikel omtaler en undersøgelse fra Belgien, der blandt andet ser på sammenhængen mellem køreegnethedsvurderinger foretaget af en lægefaglig specialist og vurderinger foretaget af et tværfagligt team på baggrund af kørsel på en manøvrebane. Der er generelt god overensstemmelse, men overensstemmelsen falder, i takt med at bilisternes alder stiger.

Tredje artikel omtaler en hollandsk undersøgelse, der tyder på, at ældre bilister generelt følger den anbefaling en fagperson kommer med i forhold til fortsat bilkørsel. Undersøgelsen viste dog også, at dem, der fortsætter med at køre bil trods anbefaling om at stoppe, begrunder det med, at de har brug for at køre bil, og at de selv synes, at det går godt.

Nyhedsbrevets sidste artikel omhandler en undersøgelse fra Storbritannien, der viser, at ældre bilister, der frivilligt deltog på et genopfriskningskursus, oplevede, at de fik et stort udbytte af kurset både i form af genopfriskning af viden og i form af justering af egen køreadfærd. Deltagerne var dog primært selvsikre bilister, og det vides derfor ikke, om bilister, der er mere usikre, også vil opleve et positivt udbytte.

 

God læselyst

Mette Møller, seniorforsker


https://trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/Arkiv/Nr-47
28 NOVEMBER 2020