Nr 01

Nr. 1 - Juni 2007: Spirituskørsel

Nyt Nyhedsbrev

Du sidder her med det første nummer af Nyhedsbrevet Trafiksikkerhedsforskning, som fremover vil udkomme én gang i kvartalet. I nyhedsbrevet vil Danmarks TransportForskning informere om forskning inden for et udvalgt emne. Emnet vil være forskelligt fra gang til gang. Målet med nyhedsbrevet er at give alle med interesse for trafik-sikkerhed et indblik i den aktuelle forskning fra ind- og udland. Vi vil se på både den samfundsmæssige og den praktiske relevans samt fortælle om, hvad der forskes i lige nu.

Nyhedsbrevet udarbejdes af Danmarks TransportForskning og bliver støttet af Rådet for Større Færdselssikkerhed, som vi har en løbende dialog med om relevante emner til kommende udgivelser. Distributionen sker elektronisk via en mailingliste, som vi håber du vil tilmelde dig. Nyhedsbrevet kan også findes via hjemmesiderne hos Danmarks TransportForskning og Rådet for Større Færdselssikkerhed.

Spirituskørsel
Vi lægger ud med at sætte fokus på spirituskørsel, som stadig er et de store trafiksikkerhedsmæssige problemer.

Omkring en fjerdedel af alle trafikdræbte i Danmark bliver dræbt i forbindelse med et spiritusuheld. I 2006 svarede det til, at 73 personer af i alt 306 blev dræbt i forbindelse med spiritusuheld.

Selvom det totale antal ulykker og det totale antal trafikdræbte er faldet, er der fortsat for mange meningsløse ofre. Information om alvorligheden af spirituskørsel til trafikanterne og den store risiko for færdselsuheld, der følger med, kombineret med en målrettet indsats fra politiets side igennem de seneste 20 år, har bestemt haft en positiv virkning, men der er fortsat behov for indsats.

Vi ved, at kampagner og kontrol m.m. virker, men budskabet og metoden skal tilpasses de enkelte målgrupper. Og det er givet, at nogle af de spiritusbilister, der stadig findes, er svære at nå ud til.

Forskningen fokuserer for tiden på at identificere, hvor stort problemet med spirituskørsel er, hvornår der sker flest spiritusuheld og hvem, der kører spirituskørsel. Denne viden danner bl.a. baggrund for at kunne målrette kampagner og politikontrol og forat introducere nye indsatser.

God læselyst
Søren Rude, Forskningschef
Danmarks TransportForskning

https://trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/arkiv/nr-01
4 DECEMBER 2020