Nr 03

Nr. 3 - December 2007: Distraktion og uopmærksomhed

Distraktion og uopmærksomhed

Vi laver mange forskellige ting, mens vi færdes i trafikken. En del af dem er distraherende og fjerner vores opmærksomhed fra den primære kørselsopgave. Distraktion og uopmærksomhed forringer kørselspræstationen, og bliver dermed en medvirkende årsag til mange ulykker.

Hvor stor betydning distraktion og uopmærksomhed har for antallet af ulykker, ved vi ikke, men det kan meget vel være flere, end man umiddelbart tror. I hvert fald viser en interviewundersøgelse, som Rådet for Større Færdselssikkerhed hargennemført i forbin-delse med dette nyhedsbrev, at befolkningen tror uopmærksomhed har meget stor betydning for antallet af dræbte i trafikken.

Bilerne bliver fyldt med mere og mere ud-styr af hensyn til vores komfort, sikkerhed og kommunikation. Specielt det trådløse kommunikationsudstyr (fx mobiltelefoner, navigationsudstyr, computere) vinder frem. For en del trafikanter er bilturen ikke længe-re bare transporttid, tiden skal også bruges til at kommunikere og andre ting, der kræver online kontakt med omverden. Og vi lever i en verden, hvor mange efterhånden forventer, at alle – også trafikanter - er tilgængelige hele tiden. 

Kommunikationsudstyret er godt for flere ting.Eksempelvistil at finde vej og give besked om forsinkelser. Men alt i alt er det generelle indtryk, at distraktion fra kommunikationsudstyr er et stigende problem. Der er derfor god grund til at rette opmærksomheden mod området. Et af de grundlæg-gende problemer er, at mange af os tror, vi mentalt og motorisk kan overkomme og overskue mere, end vi rent faktisk kan.

I dette nyhedsbrev kan du læse resultatet af Rådet for Større Færdselssikkerheds interviewundersøgelse, der viserbefolkningens syn på distraktion og uopmærksomhed.Undersøgelsen giver stof til eftertanke og understøtter, at der er behov for mere viden om emnet. Fra Danmarks TransportForsknings side, har vi - ud fra de ret begrænsede videnskabelige undersøgelser, der foreligger – beskrevet, hvordan man kan anskue og forstå fænomenet distraktion og uopmærksomhed, som en risikofaktor i trafikken. Desuden har vi set på muligheden for at hjælpe distraherede trafikanter via tekniske løsninger.

God læselyst
Søren Rude, Forskningschef
Danmarks TransportForskning

https://trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/arkiv/nr-03
21 JANUAR 2021