Nr. 29

NR. 29: OKTOBER 2014: TRAFIKSIKKERHEDSKULTUR

Trafiksikkerhedskultur

Dette nyhedsbrev handler om trafiksikker-hedskultur. Trafiksikkerhedskultur er et relativt nyt begreb, der først for nylig er begyndt at blive inddraget i trafiksikkerheds-forskningen.

Helt overordnet benyttes begrebet trafiksikkerhedskultur som en samlebeteg-nelse for de antagelser, overbevisninger, værdier og holdninger som deles af en gruppe mennesker og som på forskellig måde har betydning for trafiksikkerhedsrelateret adfærd. Man er dog endnu ikke nået frem til en fælles forståelse af, hvilke komponenter som begrebet skal indeholde. I praksis anvendes det derfor på mange forskellige måder, hvilket også afspejles i dette nyhedsbrev.

De fire undersøgelser, der refereres her, hardet til fælles, at begrebet trafiksikker-hedskultur bruges til at belyse den enkelte trafikants adfærd og holdning på baggrund af udvalgte aspekter af den kontekst som adfærden finder sted inden for.

I første artikel, der handler om norske cyklister, er konteksten de sociale normer blandt venner og nære kolleger.

I anden artikel, der handler om erhvervschauffører, er konteksten de trafiksikkerhedsrelaterede normer, værdier og prioriteringer der kendetegner den virksomhed, som de arbejder i.

Den tredje artikel handler om både bilister, cyklister og fodgængere og her er konteksten den oplevelse som trafikanterne har af, hvordan det er at færdes i trafikken, både med hensyn til hvor sikkert det er, hvor krævende det er og trafikkens funktionalitet.

I den fjerde artikel ses der på forskelle i trafikkulturen i forskellige lande. I denne artikel er konteksten udvalgte aspekter af ikke-trafikrelaterede kulturelle forskelle.

Fra et forskningsperspektiv er det tydeligt, at der er behov for en yderligere afklaring af betegnelsen trafiksikkerhedskultur. De eksisterende resultater tydeliggør dog også, at inddragelse af den kontekst som trafikadfærd finder sted indenfor er relevant for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde.

God læselyst
Mette Møller, DTU Transport 


https://trafiksikkerhedsforskning.dtu.dk/arkiv/nr-29
4 DECEMBER 2020